Một số hình ảnh khách hàng của Fuhua

Công ty TNHH EMW Việt Nam

 

Công ty AnLan Vina

Công ty Ningbo Broad

Công ty TNHH Kanegabo

Newing - Foxconn 

 

Công ty Risuntek

Công ty Sun art work

Công ty TNHH Rongxin Electronics Việt Nam

Công ty TNHH VBF 

Công ty TNHH YoungJin Vina

Công ty TNHH Vinasolar Technology 

Một số công trình đang xây dựng

 

 

 

23/12/16 09:05

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2016 Lễ khánh thành 17 nhà xưởng giai đoạn II được diễn ra tại Khu công nghiệp Bình Xuyên II. Tại đây

12/09/16 02:03

Góc nhìn toàn cảnh Khu công nghiệp Vân

15/08/16 04:22

Công ty TNHH EMW Việt Nam   Công ty AnLan Vina Công ty Ningbo Broad Công ty TNHH Kanegabo Newing -

25/06/16 09:02

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2016 đã diễn ra lễ khánh thành nhà xưởng của công ty TNHH BASF, khách hàng của công ty TNHH

23/03/16 02:57

Sáng ngày 14/5/2015 buổi tọa đàm giữa Đại sứ quán Trung Quốc và lãnh đạo các Doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại phía